NS-EN ISO 9001:2015


Som alltid var det en hyggelig og lærerik dag med revisor fra Kiwa på besøk.

Vi gikk igjennom planlagte punkter og fant 5 områder der vi kan forbedre oss. Blandt annet må vi få bedre synlighet for vår sertifisering på denne WEB siden.

Sertifikatet vårt utløper i september og vi er allerede gost i gang med lukking av observasjoner, slik at nytt sertifikat er på plass innen det gamle utgår.

For våre kunder som ønsker sertifikatet tilsendt når dette foreligger, sen en e-post til frank@shv.no

 


Til toppen