Maskinering

Vi har et bredt utvalg av maskiner som gjør oss i stand til å ta mange forskjellige oppdrag.
Maskinparken omfatter dreibenker og fresemaskiner – både styrte og manuelle – samt en flerfunksjonsmaskin med robotcelle.

Vi er sertifisert ihht ISO 9001:2015 og benytter ProM MPS system, samt Landax for ytterligere sporbarhet og dokumentasjon.

I tillegg har vi en avansert maskin for tråderodering samt en enkel maskin for å erodere ut bor, gjengetapper, e.l

 

Til toppen