Mekanisk produksjon

Vi har et bredt utvalg av maskiner som gjør oss i stand til å ta mange forskjellige oppdrag.
Maskinparken omfatter dreibenker og fresemaskiner – både styrte og manuelle – samt en flerfunksjonsmaskin med robotcelle.
I tillegg har vi en avansert maskin for tråderodering samt en enkel maskin for å erodere ut bor, gjengetapper, e.l

 

Hovedpunkter:

-En allsidig produksjonslinje
-Rigget for både serier og prototyper
-Hovedvekt på høyverdige materialer
-Fokus på feilfrie leveranser
-Egenproduksjon av spesialverktøy
-Full sporing av materialsertifikater
-Meget selvstendige operatører 
-Raske omstillinger – rask levering!
-Leveringspålitelighet – en æressak!
-AutoCad, Solid Works, Fusion 360, Pro-M
-MasterCam, GibbsCam
-ISO 9001:2015

Til toppen