Sagblad og verktøy

Vi kan levere sagblad og skjærende verktøy til kapping og bearbeiding av treverk og MDF/HDF, men også til metaller, plastmaterialer og isolasjon –ja nær sagt alt til de aller fleste formål.

Vi har lang erfaring i egenproduksjon av verktøy, og i de senere år er virksomheten utvidet til import av sagblad og verktøy samt sagbladsliping og oppskjerping av diamantverktøy.

Sagblad

  • Eneimportør av FREZITE verktøy og sagblad
  • Eneimportør av AKE verktøy og sagblad
  • Egenproduksjon av verktøy og rillestål
  • Sliping av verktøy og sagblad
  • Reparasjon av verktøy
  • Rådgivning i optimalt valg av verktøy

 

 

 

 

www.ake.de

AKE kataloger (registrering)

 

www.frezite.com 

Kataloger fra Frezite

 Spesialproduksjon 

Disse spesielle verktøy er til lafting. 

Til toppen