Bedriftsovertakelse.


Sandsje-Hvitsten AS overtar Ove Ødegård AS

 

 

Sandsje-Hvitsten AS (SHV) har med virkning fra 7. februar 2018 overtatt virksomheten til Ove Ødegård AS, og maskiner, varelager og ansatte er nå flyttet til SHV sine lokaler.

 

Vi vil bestrebe oss på å opprettholde den samme høye servicegraden som både SHV og Ødegård har hatt overfor sine kunder. Målet er at alle skal oppleve denne endringen som positiv!

 

SHV har i de senere år styrket sin posisjon som en komplett leverandør av skjærende verktøy og sagblader, bl.a med vår status som eneimportører av FREZITE og AKE.

 

At vi i tillegg kan tilby våre egenproduserte verktøy, betyr at vi kan dekke det meste av våre kunders behov for nye sagblad og skjærende verktøy.

 

Vi håper nå å kunne yte en enda bedre og mer komplett service overfor våre kunder.

Ta gjerne kontakt med oss!


Til toppen